Statsbygg selger på Adamstuen

Publisert 11.09.2019

Statsbygg har fått i oppdrag å selge statens eiendommer på Adamstuen i Oslo når veterinærmiljøene flytter til Ås.  

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Campus Ås neste år. Dermed frigjøres statens eiendommer til annen bruk.

Ingen andre statlige aktører har meldt ønske om å benytte seg av eiendommene, som utgjør et sentralt byområde i Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Statsbygg i oppdrag å selge dem.

Før eiendommene selges vil Oslo universitetssykehus få anledning til å inngå en langsiktig leieavtale for deler av arealene. Leieavtalen vil bli overtatt av de nye eierne.

Deretter vil Oslo kommune få anledning til å kjøpe arealer til kommunale behov. Målsettingen er å avklare et eventuelt kommunalt kjøp i løpet av 2019. Arealer som ikke selges til Oslo kommune vil bli lagt ut i det åpne markedet.

Målsettingen er å ha nye eiere på plass når eiendommene fristilles høsten 2020. Salgene skal godkjennes av regjeringen.

Stort potensial

Statsbygg har gjennom mulighetsstudier undersøkt eiendommenes utviklingspotensial.

- Mulighetsstudiene viser at eiendommene kan utvikles til mange ulike formål og har stort potensiale for god gjenbruk. Vi vurderer at nye eiere vil vite best hvilke konkrete tilpasninger som må gjøres på eiendommene for å lykkes med en bruk som svarer til de rammene staten og kommunen legger, sier Statsbyggs prosjektleder Jorleif Jørgenvåg.

Statsbygg skal sikre at eiendommene utvikles på en måte som gir best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

 

FAKTA: STATENS EIENDOMMER PÅ ADAMSTUEN

- Eiendommene utgjør til sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 kvm.

- Bygningenes byggeår spenner fra ca. 1820 til 1997. Rundt en tredel av bygningsmassen er underlagt vern.

- Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Jorleif Jørgenvåg
Prosjektleder
Mob. 91157361
Send e-post
Gjermund Jappée
Seniorrådgiver
Mob. 41512178
Send e-post
×