Statsbygg søker direktør

Publisert 26.03.2019

Stillingen som direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg lyses ut i disse dager.

- Stillingen som direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg er en faglig utfordrende og spennende stilling, understreker administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. - Rett person kan i denne stillingen bidra til god styring av store økonomiske verdier for samfunnet. Statsbygg investerte for 6,8 mrd. i 2018, hadde en omsetning på 4,9 mrd. og forvaltet 47,7 mrd. av skattebetalernes formue.

Den nye direktøren vil være en del av toppledelsen i Statsbygg, og være med på å ta et viktig samfunnsansvar sammen med dyktige kolleger og medarbeidere. Direktøren skal lede og utvikle avdelingen, bidra i det overordnede strategiarbeidet for Statsbygg og sørge for å iverksette strategiene i egen avdeling. Han eller hun er ansvarlig for økonomi (budsjett, rapportering, regnskap) og virksomhetsstyring (mål og resultatstyring). Direktøren har også ansvar gjennomføringen av etatsstyringsdialogen med Statsbyggs eierdepartement, beslutningsstøtteanalyser, overordnet styringsinformasjon og styringssystem og anskaffelser.

Statsbygg søker en leder med erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner, utdanning på masternivå og god økonomi- og regnskapsforståelse. Søkere må være resultatorienterte og systematiske, ha god strategisk forståelse, evne til å stimulere til nyskaping, kunne gjennomføre endringer og være utadvendt og dyktig til å bygge relasjoner.

Statsbygg oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt så tidlige som mulig, og senest inne søknadsfristen som er 9. april 2019. Se utlysning av ledige stillinger her.

Kontakt

×