Statsbyggkonferansen 2019: Åpen//Lukket

Publisert 29.08.2019

Kan bygninger og omgivelser være åpne og samtidig lukket? Hold av datoen torsdag 7. november! 

Målet er å skape et godt samspill mellom bygninger og omgivelser - og mellom bygninger og mennesker. Når kravene til sikkerhet og kontroll øker, samtidig som vi ønsker åpenhet og dialog, skaper det utfordringer. Kan bygninger og omgivelser være åpne og samtidig lukket?

På årets konferanse ønsker vi å belyse hvordan omgivelsene våre, arkitekturen og livet omkring, påvirker oss. Vi ser nærmere på hvordan vi kan ha et bevisst forhold til dette når vi utformer bygninger og uteområder, samtidig som vi skal ivareta krav til sikkerhet.

Nytt av året er at vi etter lunsj tilbyr to parallell-seksjoner med følgende tema:

  1.  Lukkede institusjoner i et åpent samfunn

    Målet for lukkete steder, som fengsler og enkelte barnevernsinstitusjoner, er å hjelpe brukerne tilbake til samfunnet. Hva betyr det for byggenes utforming og funksjonalitet, og hvordan er samspillet mellom de lukkete institusjonene og det åpne samfunnet?

  2. Fremtidens Campus 

    Bygningene skal selvsagt være gode for brukerne, men bygningene skal også være gode for byen og stedet. Store campuser og bygningskomplekser er viktige i helhetlig by- og stedsutvikling. Og, et åpent samspill med omgivelsene er også nyttig for lære- stedene, studentene, kontorbrukerne og bedriftene.

Kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland åpner konferansen. Anne Lindmo leder oss gjennom en dag fylt med fag, humor og tankevekkende diskusjoner.

Hold av datoen - 7. november! 

Kontakt

Thale Berg Husby
Kommunikasjonsleder
Mob. 97022023
Send e-post
×