ÅPEN // LUKKET

Publisert 18.09.2019

Statsbyggkonferansen 2019

Vi ønsker et godt samspill mellom bygninger og omgivelser, og mellom bygninger og mennesker. Når kravet til sikkerhet og kontroll øker samtidig som vi ønsker åpenhet og dialog, skaper det utfordringer. Er det mulig at bygninger og omgivelser kan være åpne - og samtidig lukket?

Konferansier Anne Lindmo leder oss gjennom en dag fylt med fag, humor og tankevekkende diskusjoner. Velkommen til Statsbyggkonferansen 2019!

09.30 – 10.45
Hvordan påvirker arkitekturen og omgivelsene oss? Hvordan vi kan ha et bevisst forhold til utforming av bygninger og uteområder?

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister åpner statsbyggkonferansen 2019.

From all of us to all of you
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

Byutvikling: Kunstens betydning for offentlige rom og våre urbane liv
Anne Beate Hovind, Bjørvika utvikling AS

Pause

11.10 – 12.20
Hvordan skaper vi åpne og inviterende bygninger og byrom- samtidig som vi skal ivareta krav til sikkerhet?

Det nye Regjeringskvartalet – byliv versus sikkerhet
Mari Smørgrav og Anette Kjelland-Apold, Tuvalu Arkitekter

Et åpent museum
Karin Hindsboe, direktør Nasjonalmuseet

Lunsj

Parallellsesjon 1 og 2: Lukkede institusjoner i et åpent samfunn

Lukkede steder som fengsler og barnevernsinstitusjoner skal sørge for både sikkerhet og omsorg. Hva betyr det for bygningenes utforming og funksjonalitet, og hvordan er samspillet mellom institusjonene og det åpne samfunnet?

13.00-14.00 Parallellsesjon 1
Ordstyrer: Håkon Haugsbø

Fengselsarkitektur + straffegjennomføring = den norske modellen?
Elisabeth Fransson, forsker Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Prisvinnende arkitektur i Halden fengsel
Gudrun Molden - HLM arkitekter 

Virker det? Erfaringer fra Bastøy fengsel
Tom Eberhardt- fengselsleder Bastøy fengsel

14.20-15.00 Parallellsesjon 2

Har bygget vi bor i noe å si?
Vilde Adolfsen, leder Landsforeningen for Barnehjemsbarn

Arkitektur med mening
Ingrid Sporsem, KB arkitekter 

Parallellsesjon 3 og 4: Fremtidens campus

Trender påvirker oss. Nye måter å jobbe på, teknologi og ‘digital natives’ inntar campusene. Hvordan er samspillet mellom universiteter, høgskoler, byutvikling og næringslivet? Hvordan ser fremtidens undervisningsrom ut?

13.00-14.00 Parallellsesjon 3
Ordstyrer: Anne Lindmo

Internasjonale trender innen campusutvikling
Øystein Berg, InFuture

Utvikling av universitetsbyen Kristiansand
Knut Felberg, leder By- og samfunnsenheten, Kristiansand kommune

Oslo Science City
Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo

14.20-15.00 Parallellsesjon 4

Digitale undervisningsformer i fremtidens undervisningsrom
Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk, Universitetet i Bergen/professor II ved Høgskulen i Volda  

 

 

Praktisk informasjon

Konferansen arrangeres den 7.november på Operaen i Oslo. 

Meld deg på - konferansen er gratis! 

Kontakt

Thale Berg Husby
Kommunikasjonsleder
Mob. 97022023
Send e-post
×