Stor interesse for Nationaltheatret-oppussing

Publisert 27.03.2019

15 prosjekteringsgrupper ønsker å anbefale hvordan Nationaltheatret bør rehabiliteres.  

Nationaltheatret har stort behov for oppussing. Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide forprosjekt for rehabiliteringen av teatret.

Som en del av arbeidet med forprosjektet søkte Statsbygg i februar etter en prosjekteringsgruppe til å lage skisseprosjekt for teatret. Skisseprosjektet skal belyse hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger.

I alt har 15 prosjekteringsgrupper meldt interesse overfor Statsbygg.

- Vi skal både legge til rette for moderne teaterdrift, og gjøre en av Norges aller viktigste kulturbygninger like flott som den en gang var. Da er det gledelig at så mange godt kvalifiserte grupper vil være med i konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg skal nå evaluere teamene som har meldt interesse. Disse skal først gjennom en prekvalifisering. Ut fra tekniske og faglige kvalifikasjoner vil minimum fem deltagere bli invitert til å gi tilbud.

Ved endelig valg av tilbud vil kvalitet og kostnad være avgjørende. Det forventes å være klart i juni hvilken prosjekteringsgruppe som får oppdraget med å lage skisseprosjektet. Gruppen Statsbygg søker etter skal blant annet inneholde arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen flere fag.

Skisseprosjektet har planlagt oppstart i august og skal være ferdige våren 2020.

Prosjekteringsgruppene

De 15 tilbyderne er i tilfeldig rekkefølge:

 • White Arkitekter AB
 • LINK arkitektur AS
 • WSP Norge AS
 • NSW Arkitektur AS
 • Sweco Norge AS
 • Snøhetta Oslo AS
 • Rambøll Norge AS
 • Lund Hagem Arkitekter AS
 • Kritt Arkitekter AS
 • Nordic Office of Architecture AS
 • Multiconsult Norge AS
 • L2 Arkitekter AS
 • KIMA Arkitektur
 • Arkitema Architects AS
 • HRTB AS

En totaloversikt over alle deltagerne i de ulike gruppene kan lastes ned i et eget dokument til høyre på siden.

Fakta om oppussingen

Statsbygg har i samarbeid med Nationaltheatret utarbeidet en rekke tiltak for å forbedre den 119 år gamle teaterbygningen.

Blant annet skal fasader og tak rehabiliteres. Antikvariske områder skal restaureres. Tekniske anlegg skal skiftes ut.

Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen vil bli utvidet med bedre plass til kulisser, og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre.

Det skal også bygges opptil 2500 kvm. under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme produksjonstekniske funksjoner.

Oversikt over prosjekteringsgruppene

Prosjekteringsgrupper_skisseprosjekt_nationaltheatret
×