Stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Publisert 11.04.2019

Regjeringen har lagt fram en 40 siders Stortingsmelding om planlegging og utviklingen av nytt regjeringskvartal.

Det er første gang Stortinget gis en så omfattende beskrivelse av arbeidet med nytt regjeringskvartal. Stortingsmeldingen beskriver planleggingsfasene fram til i dag. Det gjøres rede for vurderinger og beslutninger knyttet til funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljø.

– Vi vil bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som både er bra for byen og for de ansatte som skal jobbe der, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I Stortingsmeldingen står det blant annet at «Regjeringen slutter seg til de faglige rådene fra Statsbygg og KORO (kunst i offentlige rom) om at kunstverkene «Måken» og «Fiskerne» plasseres i A-bygget i det nye regjeringskvartalet. Administration Picasso har opphavsrett til «Måken» og «Fiskerne» og har ikke innsigelser mot den forslåtte plasseringen av de to verkene.»

Det blir videre påpekt at de viktigste grepene for sikkerheten i det nye regjeringskvartalet er å senke Ring 1, sørge for at uautorisert trafikk ikke kommer nær regjeringskvartalet og å etablere et eksternt post- og varekontrollsenter.

Les stortingsmeldingen

Via regjeringen.no

Kontakt

Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×