Varslingssaker i Statsbygg

Publisert 20.03.2019

Statsbygg mottok i fjor syv varsler. Sakene var alvorlige både for Statsbygg og for de involverte. 

- Statsbygg oppfordrer både interne og eksterne aktører til å varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen eller i prosjektene våre, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, og legger til: -Varslere kan bidra til at vi unngår ulykker på byggeplassen, sosial dumping, kriminelle handlinger eller andre uønskede hendelser. Vi oppfordrer derfor både egne ansatte og innleid personell om å varsle om kritikkverdige forhold hos oss.

Varslingssaker i 2018

I 2018 handlet de interne varslene om ett tilfelle av seksuell trakassering, ett tilfelle av uklarhet om reiseutgifter og to tilfeller av brudd på Statsbygg regler for bruk av e-post.

Eksternt handlet ett varsel om valg av underleverandør i et byggeprosjekt, og mulig brudd på krav i kontrakten. Det ble ikke funnet at det forelå kritikkverdige forhold, men prosjektledelsen ble anbefalt å følge opp noen problemstillinger. Ett anonymt varsel gjaldt en bedrift som hadde fått en dom for momsunndragelse, men det ble ikke funnet grunnlag for å utelukke bedriften fra Statsbyggs konkurranser på bakgrunn av dommen og forholdene som ble omtalt der. Ett siste varsel gjaldt fare for helse. Saken ble tilfredsstillende løst av ansvarlige i linjen.

I 2018 ble det laget en varslingsplakat for Statsbygg som henger på Statsbyggs hovedkontor, eiendommer og prosjektkontorer. Plakaten foreligger på norsk, engelsk, polsk og russisk. En elektronisk varslingskanal er gjort tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. Varslene behandles av Statsbyggs varslingskomité, som består både av egne ansatte og en ekstern representant.

Kontakt:

×