Viktig å begrense innleie

Publisert 15.05.2019

Med systematiske kartlegginger, samarbeid om nye kontraktsbestemmelser, kontroller og stikkprøver jobber Statsbygg for å begrense innleie og sikre seriøse byggeplasser.

En høy andel innleie kan få mange negative konsekvenser på en byggeplass. Blant annet kan faren for sosial dumping og uverdige ansettelsesforhold øke.

Statsbygg har derfor tatt en rekke grep for å begrense bruken av innleie.

- Vi har satt i gang en systematisk kartlegging av fakta gjennom HMSREG og stikkprøver fra byggeplasser for å få et riktig bilde av situasjonen i dag. Vi har også invitert Byggenæringens landsforening og Fellesforbundet til samarbeid om utforming av nye kontraktsbestemmelser. Dette arbeidet pågår, og vi opplever at det er stor enighet om virkelighetsbildet og målene for arbeidet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen.

Det er også satt i gang informasjonsrunder overfor Statsbyggs kontraktspartnere for å gi kunnskap om temaet. Stikkprøver og kontroll tas jevnlig, og hver byggeplass følges direkte opp.

- Statsbygg vil ha byggeplasser med gode, forutsigbare og trygge arbeidsforhold for alle, noe som igjen bidrar til god kvalitet på utførte arbeider og færre byggefeil. Dette jobber vi for hele tiden, sier Nikolaisen.

Innleie på Ås

I en reportasje på Dagsrevyen setter NRK søkelys på innleie og bruk av bemanningsforetak i byggenæringen.

Ved Statsbyggs byggeprosjekt Campus Ås har arbeidsomfanget for elektroarbeidene hatt en uventet vekst gjennom endringer i prosjektunderlag og nye oppgaver, og det har blitt behov for ekstra bemanning. Statsbygg leier ikke bemanning selv, men Statsbyggs leverandør har løst utfordringen med innleie. I NRKs reportasje kommer det fram at innleiegraden er svært høy for elektroarbeiderne.

Statsbygg mener det er positivt at NRK tar opp denne tematikken.

- Vi er svært opptatt av å øke seriøsiteten i byggenæringen og jobber aktivt for dette. På Campus Ås har vi et samarbeid med Skatteetaten, A-krim og Arbeidstilsynet. Vi har også en engasjert LO-koordinator som skal hjelpe oss med å avdekke useriøse forhold. Bruk av bemanningsforetak følges tett.

Nikolaisen sier at innleie på Campus Ås er innenfor regelverket, men han er er likevel klar på at høy andel innleie er problematisk:

- Vi har tatt opp dette med leverandøren, som er den som har kontrakt med bemanningsforetaket, og vil fortsette å insistere på minst mulig innleie. Selv om lovverket ikke angir hva som er en riktig ansettelsesprosent ønsker vi ansettelsesgrader som sikrer trygghet og forutsigbarhet, både for den enkelte og for prosjektet. Slik skaper vi sikre byggeprosjekter med et godt arbeidsmiljø, høy kvalitet og høy produktivitet.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×