• Anne Mette Raaholt (prosjektleder, Statsbygg), Rune Karlsen (daglig leder, OBAS Øst), Guri Hjeltnes (direktør, HL-senteret) og Peter Brekke Skråvik (arkitekt, Transborder Studio) under signeringen på Villa Grande.

Villa Grande-kontrakt undertegnet

Publisert 29.08.2019

Statsbygg har signert kontrakt med totalentreprenøren OBAS Øst for nytt tilbygg til HL-senteret.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har lenge hatt behov for større og mer fleksible utstillingslokaler. Det nye tilbygget på Bygdøy i Oslo skal plasseres nordvest på eiendommen ut mot Villa Grandes parkeringsplass og ved siden av bunkeren fra okkupasjonsårene. Det skal i tillegg til utstillingsrom også inneholde undervisningsrom, verksted, garderobe og toaletter.

Totalt utgjør tilbygget 740 kvm fordelt på to etasjer. Det skal påkobles Villa Grande i begge etasjene for å sikre god publikumsflyt.

- Dette er et veldig spennende prosjekt, som både tilpasser seg den eksisterende eiendommen og samtidig tilfører nye flotte arkitektoniske kvaliteter. Tilbygget vil bedre rammene for HL-senterets viktige arbeid knyttet til livssynsminoriteter, sier prosjektleder Anne Mette Raaholt i Statsbygg.

Våren 2017 vant Transborder Studio den begrensede plan- og designkonkurransen om tilbygget. Denne uken signerte Statsbygg kontrakt med totalentreprenøren OBAS Øst. Utviklingen av prosjektet har skjedd i tett dialog med riksantikvar og byantikvar.

I tillegg til tilbygget skal det også etableres et bergvarmeanlegg for den samlede eiendommen. Budsjettrammen for tilbygget og bergvarmeanlegget er 50 millioner kroner.

Byggearbeidene starter opp i september. Etter planen skal prosjektet være ferdig sommeren 2021.

×