Frøhvelvet er rustet for fremtiden

Publisert 21.10.2019

Statsbygg overleverte i dag Svalbard globale frøhvelv til Landbruks- og matdepartementet. Den ferdigstilte rehabiliteringen sikrer frøene i et varmere og våtere arktisk klima.  

Svalbard globale frøhvelv sto ferdig i 2008 etter et internasjonal initiativ om å etablere et sikkerhetslager for frø.

Den naturlige kulden var en av hovedårsakene til at frøhvelvet ble bygget på Svalbard. Varmere temperaturer som en følge av klimaendringene har imidlertid gjort at permafrosten ikke har lagt seg som planlagt rundt inngangen. Det førte til vanninntrenging i ytre del av tunnelen.

I januar 2018 startet Statsbygg arbeidet med å rehabilitere frøhvelvet. Da det ferdigstilte prosjektet i dag ble overlevert klippet landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad snoren sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

- Ingen andre steder er klimaendringene så tydelige som i arktiske strøk. Nå er frøhvelvet godt sikret for fremtiden, sier Nikolaisen.

Drahjelp til permafrosten

Frøhvelvet ble opprinnelig bygget med et stort stålrør som tunnel fra inngangspartiet til de underjordiske lagerhallene. Løsmassene ble lagt tilbake over røret med forventning om at permasfrosten ville reetablere seg.

- Siden det ikke skjedde er massene nå gravd opp igjen og byttet ut. Stålrøret er erstattet med en kraftigere og vanntett betongkonstruksjon. Fryserør rundt og i byggegropen lager en isvegg som hjelper permafrosten å nå ønsket temperatur, sier Nikolaisen.

Utenfor frøhvelvet har Snøhetta tegnet et nytt teknisk bygg i rustende stålkledning. Tekniske anlegg og andre varmekilder er flyttet ut hit. I bygget er det også et eget rom for mottak og registrering av nye frø.

Hele verdens hvelv

Svalbard globale frøhvelv ble nylig kåret til et av de 50 mest innflytelsesrike prosjektene i verden de seneste 50 årene. Frøprøver fra mer enn 4000 plantearter ligger i de kalde og tørre fjellhallene.

Slik ivaretas genetisk materiale som er svært viktig for den globale matsikkerheten. I 2015 ble Syria det første landet til å hente deponerte frø ut fra hvelvet, etter at genbanken i Aleppo ble skadet i krigen og ikke lenger var i stand til å dyrke frø.

Statsbygg finish improvements on the Svalbard Global Seed Vault

During the last two years Statsbygg has worked on improving the Svalbard Global Seed Vault. On October 21st Statsbygg and the Ministry of Agriculture and Food, who administers the vault on behalf of the Norwegian government, marked the completion of the project in Longyearbyen.

The seeds in the vault have remained completely safe during the implementation of the measures. The measures have been carried out to provide additional security to the seed vault, based on a precautionary approach.

The most important implemented measures are:

The access tunnel leading to the seed vault has been replaced by a powerful and water resistant concrete construction. This makes the installation resistant against a wetter and warmer climate in the future.

All technical installations have been moved to a separate service building adjacent to the vault itself in order to avoid unwanted heating. The service building also includes basic office facilities for managing the arrival and registration of seeds.

Drainage ditches have been constructed on the mountainside to prevent melt water from accumulating around the access tunnel.

Statsbygg has also carried out a research- and development project monitoring the permafrost on Svalbard.

The measures allow Statsbygg to provide optimal maintenance and surveillance of the seed vault.

Statsbygg will answer all questions and enquiries regarding these measures.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×