Starter reguleringsplanprosessen for Ocean Space Centre

Publisert 05.11.2019

Statsbygg har engasjert Gottlieb Paludan Architects som rådgivere i arbeidet med grunnlaget til en reguleringsplan for Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. 

Ocean Space Centre Laboratories skal inneholde større laboratorier og forsknings- og undervisningsarealer for cirka 1000 ansatte og studenter. Det er anslått at nybygget vil bli nærmere 50.000 kvadratmeter. Senteret vil bli viktig for verdiskapingen i havnæringene de neste tiårene.

- Ocean Space Centre skal bli et moderne forsknings- og teknologiutviklingssenter for NTNU og SINTEF. Statsbyggs forstudie viste at det er mulig å innplassere senteret på Tyholt, men at det vil krev en omregulering av tomten. Arbeidet med å lage grunnlaget for denne reguleringssaken starter nå, forteller prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg.

Senteret planlegges med flere laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. I tillegg planlegges det laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner med stor vekt på klima og miljø.

Gottlieb Paludan Architects er innleid for å utarbeide grunnlaget for reguleringsplanen for Ocean Space Centre. Selskapet har gjennom sin rammeavtale med Statsbygg bistått med flere reguleringsoppdrag. De har bred erfaring fra campusplanlegging og har bistått med campusplanlegging i Trondheim, Stavanger, Molde, Ålesund og Harstad. 

Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×