Statsbygg har valgt totalentreprenør for Saemien Sijte

Publisert 20.12.2019

Saemien Sijte holder i dag til i små og lite hensiktsmessige lokaler, og har ventet lenge på nye. Det passer derfor godt nå rett før jul, at Statsbygg inngår kontrakt med Grande Entreprenør AS om totalentreprisen for bygging av et nytt museumsbygg.

Grande Entreprenør AS fra Verdal ble valgt fordi de er best på pris, og tilbyr personell med god kompetanse og erfaring.

Museum med nasjonalt ansvar

Som eneste sørsamiske museum, har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål og framtidsrettet aktiviteter.

Nybygget skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Prosjektet skal realiseres på Horjemstangen i Snåsa, en naturtomt som vil gi gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur.

Ferdig før jul 2021

Oppdraget til Grande Entreprenør AS tar utgangspunkt i skisseprosjektet som ble utarbeidet i 2017 for Statsbygg. Det er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter med bistand fra Agraff landskapsarkitekter. Det nye bygget er på ett plan. Det vil inneholde utstillingsareal, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk .

Saemien Sijte beskriver skisseprosjektet som «et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet.».

Grande Entreprenør starter med planlegging av byggeprosjekt og framdriftsplan umiddelbart etter nyttår. Planen er at nybygget skal stå ferdig før jul i 2021.

Les om sørsamisk museum og kultursenter på Saemien Sijte sine nettsider. 

Brit Helene Øygard
Prosjektleder
Mob. 91313770
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×