Åpent for forandring

Publisert 27.04.2020

I kundemagasinet Åpent rom kan du lese om Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet som snart flytter til Ås, og den 65 dekar store eiendommen på Adamstuen sentralt i Oslo som blir ledig og klar for forandring.

Statsbygg har lenge jobbet for å finne ny bruk av eiendommen og bygningene på den, og både staten, Plan- og bygningsetaten i Oslo, Byantikvaren, Utdanningsetaten, Bydelsutvalget og befolkningen har sagt sitt om hvordan området bør utvikles. Her finnes alt fra moderne bygninger til eldre bygg med høy kulturhistorisk verdi, alt beliggende i flotte, parkmessige omgivelser. I nyeste utgave av magasinet Åpent rom kan du lese mer om prosessen og premissene for utvikling av eiendommen.

I samme utgave kan du også lese om landssvikerfangen som angret så mye på det han hadde gjort at han dekorerte hele kirkerommet på Ila fengsel med potetskreller i våt betong. Eller om de innsatte på Bastøy, fengselet som drives etter humanøkologiske prinsipper og antagelig har blant verdens laveste tilbakefallsprosent.

Du kan også lese om sirkulærøkonomi og bærekraft i byggebransjen, ombruk og gjenbruk av materialer og bygningsdeler og miljøvennlig bruk av tak. Vet du hva Statsbygg jobber med for å gjøre omsorgsboliger til et hjem for de som bor der? Alt dette, og mye, mye mer finner du i Åpent rom nr. 1 2020.

Kontakt

Eva Kvandal
Kommunikasjonsleder
Mob. 90173330
Send e-post
×