Åpnet Agder fengsel

Publisert 29.06.2020

Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen ønsket velkommen og justisminister Monica Mæland sto for den offisielle åpningen av Agder fengsel mandag ettermiddag.

Med en kapasitet på totalt 300 soningsplasser blir Agder fengsel det største på Sørlandet. Fengselet består av to avdelinger, én i Mandal og én i Froland.

Kriminalomsorgen overtok nøklene i april, og har begynt innflyttingen i Mandal. Innflyttingen i Froland starter over sommeren.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg er fornøyd med at kostnadene ligger an til å ende godt under styringsrammene.

- Med høy kvalitet og fremdrift som planlagt er vi veldig fornøyd med dette prosjektet. Samarbeidet med både Kriminalomsorgen, departementet og entreprenørene har vært upåklagelig hele veien, sier Nikolaisen.

Fengslene er bygget som energibesparende passivhus. Begge avdelingene er lagt innenfor perimetersikringer der sikkerhetsgjerder sikrer byggene og områdene.

I tillegg til boarealer inneholder de to avdelingene blant annet aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek og butikk. Avdelingen i Froland vil tilby de innsatte kunstutdanning i et eget kunstakademi.

- Dette fengselet representerer en modernisering av norsk kriminalomsorg. Vi har fått et fengsel som er tilpasset fremtiden og fremtidens kriminalomsorg, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet

FAKTA OM AGDER FENGSEL


- I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere et nytt fengsel i Agder.

- Regjeringen ga startbevilgning i juni 2017.

- Grunnarbeider/fundamentarbeider startet i april 2018.

- Innvendige arbeider startet vinteren 2018/2019.

- En omfattende testperiode startet høsten 2019 etter at fengslene var ferdigstilt.

- Agder fengsel ble overlevert Kriminalomsorgen 1. april 2020.

 

AVDELING FROLAND

- 200 plasser

- Bygningsmasse: 18.000 m2

- Tomt: 95 dekar

 

AVDELING MANDAL

- 100 plasser

- Bygningsmasse: 11.000 m2

- Tomt: 65 dekar

Madeleine Torkveen Skjølås
Avdelingsdirektør
Mob. 92270066
Send e-post
Gjermund Jappée
Seniorrådgiver
Mob. 41512178
Send e-post
×