Byggebransjen trenger flere varslere

Publisert 22.04.2020

Statsbygg mottok seks varsler i 2019. Det er altfor lite og gjenspeiler ikke virkeligheten i bygg- og anleggsbransjen.

Bransjeorganisasjonene våre slår alarm. De forteller at de er i ferd med å tape konkurransen mot de useriøse firmaene. «Fair play bygg» er en organisasjon som vil gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. De forteller at utenlandske arbeidere som etterspør avtalefestet lønns- og arbeidsvilkår, blir møtt med tilbud om juling. Bøllene og bandittene har fått plass i norsk bygge- og anleggsbransje.

Statsbygg har 100 byggeprosjekter på gang i hele landet og investerte i nybygg for 7,5 milliarder i 2019, men mottok bare seks varsler om mulige ulovligheter. Antallet står i grell kontrast til størrelsen på vår virksomhet og de forholdene vi vet hersker i bransjen.

Vi trenger flere varslere

Byggebransjen har hatt en ukultur der varsler om ulovligheter ikke er blitt verdsatt, og uønskede hendelser har blitt skjøvet under teppet. En sunn utvikling i byggebransjen er avhengig av varslere og en sunn varslingskultur. Bransjer og virksomheter som mottar mange varsler bør takke for det.

Varslene er viktig informasjon om bransjens utfordringer og hvordan vi kan ta tak i problemene. De gir virksomhetene en mulighet til å rette opp feil og ulovligheter, og å sørge for bedre rutiner. Varslere kan bidra til at vi kan unngå sosial dumping, kriminelle handlinger, seksuell trakassering, ulykker eller andre uønskede hendelser. Manglende varsler om slike forhold er et alvorlig problem for bransjen.

Ta vare på varslere

I Statsbygg oppfordrer vi både våre egne ansatte og alle som jobber på våre prosjekter om å varsle om kritikkverdige forhold. Varslerne skal vite at vi er forberedt på å ta hånd om dem og beskytte deres interesser. Den det varsles om har også krav på anstendig behandling. Hos oss behandles varslene i en egen varslingskomité, som består både av egne ansatte og ekstern ekspertise.

Statsbygg har en egen varslingskanal som er tilgjengelig for alle via våre nettsider. Ved hjelp av blant annet plakater på byggeplasser oppfordres det til varsling. Plakatene finnes på flere språk. Vi gir også varslerne anledning til å være anonyme hvis det trengs. Statsbygg forplikter seg til å beskytte alles rett til å varsle, og vil påse at varsleren ikke utsettes for bebreidelser, gjengjeldelse, sanksjoner eller andre negative reaksjoner. Det bør alle som ønsker en seriøs bygge- og anleggsbransje gjøre.

Kontakt

Harald Vaagaasar Nikolaisen
Administrerende direktør
Mob. 91370521
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×