Gi kvinner egne garderober!

Publisert 05.03.2020

Kvinnegarderober på alle byggeplasser burde være en selvfølge i 2020. Det er det dessverre ikke.

I byggebransjen er det en etablert praksis der garderobefasilitetene ofte deles når det er relativt få kvinner på en byggeplass. Statsbygg innlemmet egne kvinnegarderober i sine kontraktskrav i 2019. Nå oppfordrer vi resten av byggebransjen til å følge etter.

- Behovet for egne garderober er jo aller størst når det er få kvinner på byggeplassen. Å stille tydelige krav til egne garderober bedrer arbeidsforholdene for både kvinner og menn, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Garderobekravet er ett av flere grep Statsbygg har tatt for å bedre arbeidsforholdene i byggeprosjektene. Det har også blitt gjennomført en holdningskampanje mot sexisme, rasisme og homofobi. Nå blir både garderobekrav og trakasseringsproblematikk fulgt opp i Statsbyggs jevnlige inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Støtt parolen "Kvinnegarderober på alle byggeplasser nå!" i 8.mars-toget!

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×