Har akseptert bud på Brøset

Publisert 09.01.2020

Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune har akseptert et bud på utviklingseiendommen på Brøset. I tillegg selges arealer direkte til Trondheim kommune.

I oktober la Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune en av Trondheims aller mest spennende eiendommer for byutvikling ut for salg. Områdeplanen legger opp til at det kan bygges ca. 1700 boliger på Brøset.

Det har vært god interesse for eiendommen. En kjøpergruppe bestående av Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt gikk seirende ut budrunden. Kjøpesummen er konfidensiell frem til endelig avtale er inngått.

I tillegg har Statsbygg og fylkeskommunen inngått avtale med Trondheim kommune om direktesalg av arealer avsatt til blant annet skole og barnehage, til en kjøpesum på 93,5 millioner.

- Den samlede salgssummen er i tråd med forventningene våre, og vi er godt fornøyd med prosessen så langt. Nå ser vi fram til et godt samarbeid videre med kjøpergruppen og kommunen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Fremover skal det avklares nødvendige forbehold før Statsbygg og fylkeskommunen blir enige med kjøpergruppen om salgskontrakt. Salget skal styrebehandles av aktørene i kjøpergruppen. Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune tar sikte på å undertegne kontrakt med kjøpergruppen i slutten av februar.

Salget sikrer sykehus

Brøset ligger fire kilometer øst for Trondheim sentrum. Totalt er tomtearealet på ca. 340.000 kvm.

I henhold til områdeplanen skal Brøset utvikles til å bli en fremtidsrettet miljøbydel. Målet er å skape en bydel som er klimanøytral, og samtidig et bomiljø som er godt og attraktivt å leve i.

Eiendomssalget sikrer også finansieringen av et nytt bygg for St. Olavs hospital sin psykiatriske avdeling, som i dag ligger på Brøset. Det nye psykiatribygget skal bygges i Østmarka. 275 millioner kroner av salgsinntektene vil gå til det nye psykiatribygget.

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
Eivind Ellingsen
Seniorrådgiver
Mob. 90028818
Send e-post
×