Inngår 30-års leiekontrakt for Campus Kristiansand

Publisert 27.02.2020

Universitetet i Agder har inngått ny leiekontrakt med Statsbygg for Campus Kristiansand, Gimlemoen.

- Statsbygg ser fram til et fornyet og langvarig samarbeide med Universitetet i Agder, sier eiendomsdirektør Gro Bratsberg. - Universitetet er en viktig leietaker for Statsbygg og vi ønsker å videreutvikle Campus Kristiansand til et attraktivt lærested for studenter og ansatte i tett samarbeid med universitetet og viktige samarbeidspartnere som Studentsamskipnaden i Agder og Kristiansand kommune.


Leiekontrakten ble undertegnet av universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og Statsbyggs eiendomsdirektør Gro Bratsberg 25. februar. Hovedkontrakten som nå er reforhandlet omfatter et areal på 60 000 kvadratmeter.

Utvikling og miljø

Universitetet i Agder og Statsbygg har utarbeidet et utkast til "Campusutviklingsplan" for campus Grimstad og campus Kristiansand. Planen skal sendes på høring. Målet med planen er å beskrive hvordan utforming av campus i et fremtidsperspektiv kan støtte UiAs vedtatt mål og strategier og legge til rette for fremtidig utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling av campus Kristiansand.


I et miljøperspektiv er det viktig å utvikle eksisterende bygninger i stedet for å bygge nytt. Reforhandlingen av leiekontrakten sikrer aktivitet på campus i 30 år til. Universitetet i Agder og Statsbygg har også inngått en miljøavtale som et tillegg til leiekontrakten. I denne avtalen forplikter partene seg til å heve og videreutvikle miljøstandarden på Campus Kristiansand i tråd med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, campusutviklingsplanen som har fokus på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft, samt Statsbygg miljøstrategi.

Kontakt

Gro Bratsberg
Direktør eiendomsutvikling og forvaltning
Mob. 91883740
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×