Klart for bygging av minnestedet ved Utøyakaia

Publisert 27.05.2020

Minnestedet ved Utøyakaia vil bli et verdig og vakkert sted å minnes 22. juli. Nå starter Statsbygg byggeprosessen.

- Vi er mange som gleder oss over at vi nå kan få på plass et permanent minnested. Den lokale prosessen har vært grundig og inkluderende. Nå har vi et godt grunnlag og gode rammer for det videre arbeidet, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Forrige uke vedtok kommunestyret i Hole kommune reguleringsplanen for nasjonalt minnested etter 22. juli. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Statsbygg vil starte byggeprosessen, dersom Stortinget også gir sin tilslutning til prosjektet.

Minnestedet vil bli et vakkert og verdig sted. Det skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Se og last ned nye illustrasjoner av minnestedet her.

Minnestedet skal ligge på fastlandet, der fergen går over til Utøya. Det vil bestå av 77 bronsesøyler plassert på en granittrapp med to buer.

- Den første buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen på det tidspunktet da bomben eksploderte i regjeringskvartalet i Oslo. Den andre buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen i den tidsperioden angrepet på Utøya varte, sier Nikolai Astrup.

Fergen som en del av minnestedet

Vannet i Tyrifjorden spilte en viktig rolle under terrorangrepet i 2011. Når vannstanden stiger om våren vil minnestedet gradvis flommes over og de nederste trinnene blir stående i vann.

Frivillig innsats på land og i fritidsbåter var med på å redde mange liv, og var avgjørende for at ikke flere liv gikk tapt. I sørenden mot kaia der fergen MS Thorbjørn legger til fortsetter den buede granittrappen ut i vannet og danner en gjestebrygge. MS Torbjørn vil legge til inntil gjestebryggen, slik at hver nye fergetur med ungdommer til og fra Utøya knyttes sammen med minnestedet.

- På denne måten er ikke dette bare et sted for å minnes de vi mistet, men også for redning og videre liv. Hver ny overfart med ungdom til Utøya blir en bekreftelse på at verdiene som ble angrepet 22. juli består og er styrket, sier Nikolai Astrup.

Starter byggingen i juni

Statsbygg lyste tidligere i år ut to anbudskonkurranser om å utforme minnested og adkomstvei. Tilbudene er for tiden til avsluttende vurdering. Etter planen skal Statsbygg inngå kontrakt med vinnerne i starten av juni, slik at byggearbeidene kan starte raskest mulig.

Byggearbeidene er delt i to. Den minste delen er arbeidet med å utforme bronsestøttene til minnestedet. Den største delen er å oppgradere området rundt og ned til minnestedet. Det skal blant annet bygges en ny adkomstvei fra fylkesveien ned til et parkeringsområde, toalett og ny rampe i sjøen for MS Thorbjørn.

- Vi skal bygge et varig minnested slik at minnet om 22. juli står sterkt i generasjonene som kommer etter oss. Målet er at minnestedet skal stå ferdig til 10-årsmarkeringen 22. juli neste år. Det er et veldig ambisiøst mål, men vi vil strekke oss langt for å nå det, sier Nikolai Astrup.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×