Plankontrakt for NTNU signert

Publisert 28.05.2020

Statsbygg har inngått kontrakt med Asplan Viak for plantjenester for detaljregulering til prosjekt NTNU campussamling i Trondheim.

Denne entreprisen har en anslått verdi på 20 – 25 millioner kroner forutsatt at prosjektet får bevilgning. Arbeidet planlegges gjennomført i perioden 2020-2022 og omfatter konsekvensutredninger og utarbeidelse av planforslag med bestemmelser for flere delområder på og rundt Gløshaugen.

Prosjektet NTNU campussamling har til hensikt å skape en samlet, tverrfaglig og fremtidsrettet arena for høyere utdanning, konsentrert om en bynær campus. I praksis innebærer dette å samle fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og Midtbyen (kunst og musikk) med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen.

- Asplan Viaks tilbudte team tilfredsstilte alle våre kvalifikasjonskrav, og vi ser frem til å starte opp med planprosessen med kommunen i august, sier prosjekteier Linda Sunde Eriksen i Statsbygg.

Kontakt

Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post
Birgitte Bye
Kommunikasjonsleder
Mob. 95918879
Send e-post
×