Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

Publisert 25.05.2020

Statsbyggs prosjekt på Tyholt tar et viktig steg videre når bygningsrådet i Trondheim nå har godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

Ocean Space Centre planlegges som et moderne forsknings- og teknologiutviklingssenter for SINTEF og NTNU. Dersom senteret blir vedtatt bygget vil det erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt.

Bygningsrådet i Trondheim kommune har nå godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

- Dette er en milepæl. Statsbygg og kommunen er nå enige om rammer og mål for det videre utrednings- og medvirkningsarbeidet. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og tar sikte på innsending av planforslag til kommunen i oktober, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg.

Dersom det vedtas bygget vil Ocean Space Centre ha stort potensial til å styrke Norge som ledende havnasjon. Her vil det blant annet kunne utvikles nye digitale og miljøvennlige løsninger for havnæringene. Senteret planlegges med flere våte laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. Senteret skal ligge på Tyholt og på Trondheim biologiske stasjon på Heggdalen.

Håkon Dreyer Sæter
Senioringeniør
Mob. 97650609
Send e-post
Simen Bakken
Prosjektleder
Mob. 90857994
Send e-post
×