Startskudd for Vikingtidsmuseum

Publisert 27.02.2020

Kunnskapsdepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å starte detaljprosjektering og etterfølgende byggearbeider på Universitetet i Oslos nye Vikingetidsmuseet på Bygdøy.

Prosjektet omfatter nybygg, rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset, utendørsanlegget, et prosjekt for sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander, samt et eget prosjekt for utstyr til bruk i utstillingene. Byggeprosjektet har en økonomiske ramme på 2 135 millioner kroner, mens utstyrsprosjektet har en økonomiske ramme rundt 270 millioner kroner (prisnivå per 1. juli 2020).

- Det nye Vikingtidsmuseet skal sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse av vikingtiden, forteller byggherredirektør Marius Tunstad, og legger til: – Vi ser fram til å samarbeide med Kunnskapsdepartementet, Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museem om dette viktige prosjektet.

Prosjektet har som mål å bevare samlingene for kommende generasjoner på en museumsfaglig forsvarlig måte. Museet på Bygdøy tar mål av seg til å bli et verdensledende museums- og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid, med bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om vikingtiden

Arealrammen for prosjektet er 13 100 kvm. Av dette er 9 300 kvm nybygg og 3 800 kvm rehabilitering av eksisterende anlegg. Prosjektet skal gjennomføres med grunnlag i forprosjektet og styringsdokumentet, som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring etter Finansdepartementes bestemmelser om kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag. Det er en grunnleggende føring for gjennomføringen av prosjektet at samlingene ikke utsettes for uakseptabel risiko knyttet til støv, temperatur- og fuktvariasjoner, støt og vibrasjoner.

Det tas sikte på at prosjektet ferdigstilles i 2025. Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og prosjekteier. Kunnskapsdepartementet vil følge opp styringen av byggeprosjektet gjennom et prosjektråd.

Kontakt

Marius Tunstad
Byggherredirektør
Mob. 45869306
Send e-post
Thale Berg Husby
Kommunikasjonsleder
Mob. 97022023
Send e-post
×