Statsbygg har signert entreprenør til Nationaltheatret

Publisert 05.03.2020

Statsbygg har inngått kontrakt med Veidekke for rehabiliteringen av en av landets viktigste kulturbygninger.

Rehabiliteringen skal gjennomføres som totalentreprise med samspill. Veidekke kommer dermed tidlig inn i planleggingsfasen og vil ha tett dialog med Statsbygg, Nationaltheatret og Statsbyggs prosjekteringsgruppe gjennom hele arbeidet.

Fremover vil disse aktørene utarbeide et forprosjekt, en gjennomføringsplan og øvrige dokumenter som skal sette rammene for prosjektet. Etter planen skal arbeidet med forprosjektet starte i april, for så å bli levert til Statsbygg i november 2020.

- Nå gleder vi oss til å dykke ned i detaljene og finne gode, konkrete løsninger til dette viktige prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg vil levere forprosjektet til Kulturdepartementet, som er oppdragsgiver, i januar 2021. Påfølgende detaljprosjektering og bygging avhenger av at Stortinget bevilger midler til dette.

Store forbedringer

Oppussingen av Nationaltheatret vil føre til en rekke forbedringer både for publikum og ansatte.

Den dårlige tilstanden til fasader og tak er særlig synlig i dag, men nå skal hele bygningen rehabiliteres. Antikvariske områder skal restaureres. Tekniske anlegg skal skiftes ut.

Det skal også bygges opptil 2500 kvm under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme publikums- og produksjonstekniske funksjoner.

Etter ombygningen skal teatret kunne tilby publikum flere forestillinger og et rikere repertoar. Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen vil bli utvidet med bedre plass til kulisser, og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres. Både publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil bli bedre.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×