Statsbygg setter opp byggegjerde rundt Y-blokken i dag

Publisert 02.03.2020

Mandag 2. mars kl. 09.30 starter Statsbygg arbeidet med å montere et byggegjerde rundt Y-blokken i regjeringskvartalet.

Statsbygg vil først sette opp et midlertidig nettinggjerde, som sikrer anleggsområdet. Deretter skal det settes opp et permanent, fire meter høyt tregjerde.

Etter at gjerdet er på plass vil Statsbygg starte arbeidet med å sikre Y-blokkens to integrerte kunstverk, «Måken» og «Fiskerne» av Nesjar og Picasso. Kunsten skal tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet. Kunstverkene skal skjæres ut, tas ned og sikres før rivingen av bygningen begynner.

Regjeringen besluttet i 2014 at Y-blokken, i likhet med S-blokken og R4, skal rives for å få på plass til et funksjonelt og sikkert regjeringskvartal. S-blokken ble revet i 2015. R4 er nå i ferd med å rives.

Rivevedtaket ble bekreftet i den statlige reguleringsplanen, som ble vedtatt i februar 2017 etter en omfattende høringsrunde. Stortinget og Oslo bystyre har også gitt sin støtte til rivingen.

Kontakt

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×