Statsbygg søker ny direktør for økonomi og virksomhetsstyring

Publisert 29.06.2020

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring, Elin Karfjell, går fra 1. september over til å lede Statsbyggs eiendomsavdeling. Nå starter Statsbygg jakten på etterfølgeren hennes.

- For meg er dette en spennende mulighet til å bli bedre kjent med Statsbygg fra en ny side. Samtidig er det mye økonomi i Statsbyggs avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning. Statsbyggs husleieinntektene på mer enn fem milliarder kroner genereres nettopp her, sier Elin Karfjell.

Hun tar over stillingen etter Gro Bratsberg, som slutter i Statsbygg og går over til en direktørstilling ved Universitetet i Sør-Norge.

- Det er en styrke at vi fant eiendomsdirektøren i våre egne rekker. Nå starter jakten på en ny økonomidirektør, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Direktøren skal lede og utvikle avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som består av fem seksjoner: Strategi, virksomhetsstyring, innkjøp, lønn og regnskap.

Stillingen har ansvaret for overordnet styring og rapportering internt og til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), strategiarbeid, Statsbyggs kvalitetssystem og beslutningsstøtteanalyser.

Økonomidirektøren rapporterer til administrerende direktør, og skal som medlem av toppledergruppen bidra til helhetlig styring av Statsbyggs virksomhet. Det kreves utdanning på masternivå, erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner, god økonomi- og regnskapsforståelse og sikkerhetsklarering til nivå hemmelig.

Jan Ombudstvedt
HR-sjef
Mob. 93017734
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×