Statsbygg søker plankonsulent til NTNU

Publisert 16.03.2020

Statsbygg har lyst ut en konkurranse om plantjenester for detaljregulering til NTNU Campussamling. Frist for konkurransen er 23. april 2020, og arbeidet skal gjennomføres i perioden 2020 - 2022.

Plankonsulenten skal ha rollen som ansvarlig forslagsstiller på vegne av Statsbygg inn mot Byplankontoret i Trondheim kommune.

- Dette er den første av mange anbudskonkurranser til vårt største prosjekt innen universitets- og høgskolesektoren noensinne. Slik sett er dette en milepæl, sier Statsbyggs prosjekteier Linda Sunde Eriksen.

Oppdraget for plantjenester og detaljeregulering omfatter utarbeidelse av flere parallelle detaljereguleringsplaner, der alle delplanene ligger på og rundt Gløshaugen. Delplanene vil bekrives i planiniativet, som Statsbygg planlegger innsendt til Trondheim i slutten av april.

Én samlet campus

NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNUs campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen.

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen og TED-basen.

Se utlysningen av konkurransen

På Doffin

eller på TED

Kontakt

Lars Einar Teien
Prosjektleder
Mob. 90836296
Send e-post
Birgitte Bye
Kommunikasjonsleder
Mob. 95918879
Send e-post
×