Statsbygg søker prosjektdirektøren som skal samle NTNUs campus

Publisert 19.02.2020

Samlingen av NTNUs campus vil bli et av Statsbyggs største prosjekter noensinne. Nå starter jakten på direktøren som skal lede arbeidet.

NTNU i Trondheim er i dag spredt flere steder i byen og skal samles på Gløshaugen. Samlingen skal etter planen gjennomføres ved å bygge 92.000 kvm nybygg samtidig som 45.000 kvm av den eksisterende bygningsmassen skal bygges om.

Prosjektet vil i år gå inn i programutviklingsfasen. Her skal det utvikles en helhetlig plan for bygninger og uteområder parallelt med reguleringsplanarbeid.

Dersom regjeringen sier ja til å starte byggingen etter at prosjektet er ferdig planlagt, vil samlingen av NTNUs campus bli et av de største Statsbygg-prosjektene noensinne.

- Å lede dette prosjektet blir en av de viktigste og mest spennende jobbene i byggenæringen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Prosjektet skal også stå for flere andre byggearbeider, som ombygging av Vitenskapsmuseets magasiner og arealer for fangst- og lagring av CO2.

- Campussamlingen skal legge til rette for at NTNU kan fortsette å utvikle seg som et universitet i verdensklasse, sier Nikolaisen.

Det legges opp til at entreprenører blir tidlig involvert etter at programutviklingsfasen er gjennomført. Prosjektet har etablert strategier innenfor en rekke områder, som blant annet energi og miljø, innovasjon, digitalisering, og brukerinvolvering og programmering. Strategiene skal følges opp i den videre prosjektutviklingen.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×