Stor rigg- og driftskontrakt i regjeringskvartalet

Publisert 25.05.2020

Statsbygg har inngått kontrakt med Utleiecompagniet AS for «Rigg og drift» til Prosjekt nytt regjeringskvartal.

Rigg og drift-entreprisen har en anslått verdi på 650 millioner kroner og gjennomføres som en samspillsentreprise.

Utleiecompagniet skal etablere en funksjonell rigg for alle entreprenørene i Prosjekt nytt regjeringskvartal. Fra før av er det klart Veidekke skal bygge kjelleren, Skanska H-blokken og HENT D-blokken.

- Her blir det samspill også på tvers av entreprisene. Rigg- og driftsentreprenøren får en viktig rolle i prosjektet og skal bidra til at hele den felles byggeplassen for alle entreprisene fungerer optimalt, sier kontraktrådgiver Birgitte Pettersen i Statsbygg.

Utleiecomagniet blir ansvarlig for å etablere, drifte og avhende alle installasjoner som er felles for dem som skal bygge det nye regjeringskvartalet. I det ligger for eksempel midlertidig teknisk infrastruktur, fellesarealer, serviceytelser og brakkerigger.

Det inngås i denne omgang kun bindende kontrakt om byggetrinn 1 – med opsjon om forlengelse.

Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×