Tiltakspakken setter fart på Åna fengsel

Publisert 22.07.2020

Ved revidert statsbudsjett i juni fikk Statsbygg 194 millioner kroner til forsert vedlikehold. Pengene vil bli brukt i vedlikeholdsprosjekter over hele landet i månedene som kommer.

I Åna fengsel har Statsbygg i flere år jobbet med å bytte ut over 100 sikringsskap. Regjeringens tiltakspakke gjør det nå mulig for oss å sette fart på vedlikeholdsarbeidet. Med i tiltakspakken var det også 20 millioner til forsering av arbeider på kulturhistoriske eiendommer, og 40 millioner til ladepunkter for elbiler, solceller på tak og digitalisering av eiendomsdriften. Totalt var pakken på 254 millioner kroner.

Åna fengsel ligger på eiendommen som opprinnelig var Opstad tvangsarbeidsanstalt. Tvangsarbeidsanstalter var et svar på løsgjengerloven som trådte i kraft 1907, og som sa at løsgjengeri og drukkenskap skulle bekjempes med tvangsarbeid.

Fengselet ble bygget ut mellom 1910 og 1921. At det elektriske anlegget trenger oppgradering er derfor ikke overraskende. Det blir altså nå forsert med tiltakspenger. I dag er det i overkant av 60 bygninger med stort og smått på tomten til Åna fengsel. Størsteparten av bebyggelsen er samlet som et eget tettsted omkranset av åkrer i områdets vestlige del, mens enkelte bygninger ligger i utkanten av området i øst. Alle bygningene ligger fritt uten å være omgitt av ringmur. Deler av fengselet er vernet i forbindelse med landsverneplanen for justissektoren.

Kontakt

Stig Petter Pettersen
Spesialrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×