Offentleg journal

Du finn saksdokument og korrespondanse til og frå Statsbygg på einnsyn.no

Statlege etatar publiserer postjournalane sine i ein felles offentleg elektronisk postjournal, einnsyn.no. Der kan du søke etter brev og dokument og bestille dei du ynskjer innsyn i.

Offentleglova (Offentlighetsloven)

Hovudregelen i offentleglova er at saksdokumenta i forvaltninga er offentlege så lenge det ikkje ligg føre lovbestemt unntak (§2). Statsbygg har knesett prinsippet om meiroffentlegheit. Dette inneber at vi alltid skal vurdere om vi skal gjere eit dokument heilt eller delvis kjent, sjølv om det etter lova ikkje treng gjerast offentleg.

Meir informasjon?

nettstaden einnsyn.no kan du lese spørsmål og svar om tenesta for offentleg elektronisk journal.

Spørsmål om innsyn?

×