Om oss

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Kontakt oss

For informasjon om regionkontorene, toppledelsen, pressekontakter, åpningstider - gå til Kontaktsider.

Statsbyggs hovedkontor

Besøksadresse: Biskop Gunnerus' gate 6 (Byporten). 0155 Oslo
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: +47 22 95 40 00

E-post: postmottak@statsbygg.no

Organisasjonsnummer: 971 278 374
Elektronisk fakturaadresse: 9908:971278374
Om fakturering

Visjon, verdier og mål

Statsbygg skal tenke og handle langsiktig. Derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden.

Verdier

Fleksibel. Modig. Konstruktiv. Disse tre egenskapene kjennetegner vår virksomhet og hvordan vi jobber.

Verdiene er viktige for organisasjonskulturen og danner grunnlaget for hvordan våre ansatte forholder seg til hverandre.

Verdiene sier også noe om hvordan vi skal oppfylle vår visjon og strategiske mål. 

Fakturering. Invoicing

Statlige virksomheter krever at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i.h.t. standarden Elektronisk handelsformat, EHF. Statsbygg øsnker å motta faktura og kreditnota i tråd med EHF.

Statsbyggs elektroniske fakturaadresse:
971278374

About Electronic invoicing

Organisasjonskart

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og lokalkontor i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les om organisasjonen.

×