Fakturainformasjon

Alle statlige virksomheter skal kreve at deres leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF). 

Utfylling

  • Deres referanse skal fylles ut med referanse-ID som Statsbygg har oppgitt ved bestilling for å sikre at faktura kommer til rett person.
    I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID
  • Statsbyggs bestillingsnummer skal fylles inn i feltet Ordrenummer. Hvis ikke Statsbygg har oppgitt bestillingsnummer, skal feltet stå tomt. I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.
  • Postadressen i den elektroniske fakturaen skal inneholde Statsbygg + region hvor region settes til Sør, Midt, Vest, Nord, Øst eller HK iht bestilling, for eksempel Statsbygg Nord.
  • Fakturavedlegg skal bygges inn i EHF-dokumenter som binære objekt i EHF-meldingsstrukturen i henhold til EHF-spesifikasjonen.
  • Meldingsformidling skal skje via aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen. Statsbyggs aksesspunkt er Tradeshift IBX.

Alternativer

Har dere ikke mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble dere til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der dere kan registrere faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Statsbyggs elektroniske fakturaadresse:
971278374

Fakturaadresse:
Statsbygg Fakturamottak
Postboks 233
3901 PORSGRUNN

Pdf-format:
Kontakt vårt fakturamottak ang. sending i PDF.

About Electronic invoicing

Kontakt

Spørsmål kan sendes til fakturamottak@statsbygg.no.

Spørsmål om elektronisk faktura? Kontakt:

Kari L. Haagensen
Seniorkonsulent
Mob. 90824665
Send e-post
×