Fakturainformasjon

Alle statlige virksomheter skal kreve at deres leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF). 

Utfylling

  • Faktura bes sendt som elektronisk faktura i samsvar med standardformatet EHF Fakturering 3.0, også benevnt som EHF Billing 3.0 og PEPPOL BIS Billing 3.0. UBL syntaks skal benyttes.
  • Eventuelle fakturavedlegg skal bygges inn i fakturadokumentet  som binære objekter i XML-meldingsstrukturen ihht PEPPOL BIS Billing 3.0-spesifikasjonens kapittel 6.2.10.
  • Postadressen i den elektroniske fakturaen skal inneholde Statsbygg.
  • Innebygde vedlegg skal være av en filtype som er i tråd med anbefalingene i PEPPOL-spesifikasjonens kapittel 11.1.8.
  • Meldingsformidling skal skje via aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen. Statsbyggs aksesspunkt er Evry.

Merking av faktura

  • Statsbyggs bestillingsnummer skal fylles inn i feltet Ordrenummer. Hvis ikke Statsbygg har oppgitt bestillingsnummer, skal feltet stå tomt. I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.
  • Deres referanse skal fylles ut med referanse-ID som Statsbygg har oppgitt ved bestilling for å sikre at faktura kommer til rett person.I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID

Betalingsbetingelser

  • Betalingsfrist er 28 dager etter Fakturamottak, og fakturagebyr aksepteres ikke.
  • Ved regningsarbeid skal lister over medgått tid og materiell vedlegges faktura.

Alternativer

Har dere ikke mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble dere til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. Nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere faktura, kreditnota eller rentenota på riktig måte.

Statsbyggs elektroniske fakturaadresse:
971278374

About Electronic invoicing

Kontakt

Spørsmål kan sendes til fakturamottak@statsbygg.no.

×