For våre leverandører

Publisert 27.01.2016

Det er viktig for Statsbygg å knytte til seg gode leverandører og samarbeidspartnere. Deres erfaring og kompetanse er nødvendig for at vi skal få utført våre oppgaver.

På vegne av staten gjennomfører Statsbygg til enhver tid ca. 100 byggeprosjekter og drifter og vedlikeholder 2,9 millioner kvm statlig bygningsmasse. I dette arbeidet anskaffer vi varer og tjenester fra arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkervirksomheter og andre små og store bedrifter i bygge- og anleggsbransjen. Vi foretar også innkjøp i forbindelse med egen administrasjon, f.eks. i IKT-prosjekter.

Anskaffelser er strategisk viktig for Statsbygg. Innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg skal bidra til at vi når våre mål til beste for våre kunder og samfunnet. Vi er også en stor innkjøper. I 2018 var vårt totale investeringsnivå på 6,8 milliarder kroner. 

I Statsbygg stiller vi derfor høye krav til våre leverandører. Våre verdier, etiske prinsipper og standarder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og hensynet til ytre miljø ligger til grunn for all vår virksomhet. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere kjenner til og arbeider i samsvar med disse.

Nyttig innhold?

På disse sidene ønsker vi at våre nåværende og potensielle leverandører skal finne nyttig informasjon. Vi tar gjerne imot forslag. Ta kontakt med webredaktøren.

×