Etisk handel

Publisert 18.03.2016

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn

I våre standard kontraktsbestemmelser for entrepriser og varer har Statsbygg bestemmelser om etisk handel. Bestemmelsene gjøres gjeldende når det kan være en risiko for at varer eller materialer er fremstilt under forhold som er uforenelige med våre krav til etisk handel. Som eksempel kan nevnes anskaffelse av arbeidstøy, naturstein, kontorrekvisita og møbler.

Sammen med Oslo kommune og flere andre oppdragsgivere, har Statsbygg inngått en rammeavtale for revisjon av leverandører blant annet basert på etiske krav i kontraktene våre. Revisjonen tilpasses våre behov og kan for eksempel innebære egenrapportering, gjennomgang av leverandørens kvalitetssikringssystem eller inkludere oppfølging ved fabrikkbesøk hos underleverandører i kontraktskjeden.

Initiativ for etisk handel, IEH

Initiativ for etisk handel, IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Statsbygg ble medlem av IEH i 2015. Som statens byggherre og eiendomsforvalter har vi et ansvar for å gå foran som et godt eksempel også i arbeidet for å forhindre, avdekke og forbedre uakseptable arbeidsvilkår hos de som produserer varene som blir brukt i våre prosjekter. Statsbygg arbeider med å finne tiltak som kan iverksettes for å bidra til forbedringer i våre leverandørkjeder, og vil, som IEH-medlem, rapportere årlig om arbeidet.

Kontakt

Eva Carina Aune
Seniorrådgiver
Mob. 93224903
Send e-post
×