Skriv ut med undersider

Kontraktsbestemmelser

Publisert 07.03.2016

De fleste av Statsbyggs kontraktsbestemmelser er basert på Norsk Standard, NS. 

Statsbygg har standard kontraktsbestemmelser for de fleste fagene som er aktuelle for bygg- og anleggsbransjen. Hos oss heter disse f eks Blåboka for utførelsesentrepriser (basert på NS 8405), Grønnboka for prosjekteringstjenester (basert på NS 8401) og Rødboka for større varekjøp (basert på kjøpsloven).

Kontraktsbøkene er delt inn i en generell del som gjelder for alle kontrakter og en spesiell del som er tilpasset den enkelte kontrakten. I den spesielle delen velger prosjektleder eller saksbehandler mellom forhåndsdefinerte kontraktsreguleringer. Her kan også egne avvik fra de generelle reglene og/eller bestemmelser som er særegne for den aktuelle kontrakten, være tatt inn.

I tillegg til disse bøkene, har Statsbygg utarbeidet standardvilkår for enkle vare- og tjenestekjøp og standardvilkår for håndverkertjenester.

Alle våre standard kontraktsbestemmelser finner du under Publikasjoner/Kontraktsdokumenter.

Kontraktsbestemmelser

Statsbyggs standard kontraktsbestemmelser finner du under Publikasjoner/Kontraktsdokumenter.

Kristin Zach
Seniorrådgiver
Mob. 99299214
Send e-post
×