Kontraktsbestemmelser

Publisert 07.03.2016

De fleste av Statsbyggs kontraktsbestemmelser er basert på Norsk Standard, NS. 

Statsbygg har standard kontraktsbestemmelser for de fleste fagene som er aktuelle for bygg- og anleggsbransjen. Hos oss heter disse f eks Blåboka for utførelsesentrepriser (basert på NS 8405), Grønnboka for prosjekteringstjenester (basert på NS 8401) og Rødboka for større varekjøp (basert på kjøpsloven).

Kontraktsbøkene er delt inn i en generell del som gjelder for alle kontrakter og en spesiell del som er tilpasset den enkelte kontrakten. I den spesielle delen velger prosjektleder eller saksbehandler mellom forhåndsdefinerte kontraktsreguleringer. Her kan også egne avvik fra de generelle reglene og/eller bestemmelser som er særegne for den aktuelle kontrakten, være tatt inn.

I tillegg til disse bøkene, har Statsbygg utarbeidet standardvilkår for enkle vare- og tjenestekjøp og standardvilkår for håndverkertjenester.

Alle våre standard kontraktsbestemmelser finner du under Publikasjoner/Kontraktsdokumenter.

Kontraktsbestemmelser

Statsbyggs standard kontraktsbestemmelser finner du under Publikasjoner/Kontraktsdokumenter.

×