Hensynet til ytre miljø

Publisert 07.03.2016

Byggenæringen er langt fra best i klassen når det gjelder klimagassutslipp, avfall og energiforbruk. Som en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere har Statsbygg et ansvar for å være en pådriver og en rollemodell i næringen.

Dette er noen av miljøkravene som går igjen i byggeprosjektene våre. Prosjektene kan ha flere og mer detaljerte krav enn oversikten viser.

 • Miljøstyring
  Leverandører til Statsbyggs byggeprosjekter skal ha et miljøstyringssystem.
   
 • Grønt punkt
  Leverandører til våre byggeprosjekter skal være medlem av Grønt punkt. Les mer om dette på www.grontpunkt.no.
   
 • Klimagassregnskap
  De fleste av Statsbyggs byggeprosjekter krever bruk av verktøyet OneClick LCA til å dokumentere og gjennomføre klimagassreduserende tiltak. Energieffektive tekniske systemer og bygningskropp er en viktig del av de klimagassreduserende tiltakene, i tillegg til materialer i bygget og transport til og fra bygget i drift.
   
 • Resirkuleringsgrad for metaller
  Stål til våre byggeprosjekter skal være produsert med høy andel resirkulert materiale som input i produksjonen. For armeringsstål krever de fleste byggeprosjekter 100 % resikuleringsgrad, og for konstruksjonsstål opp mot 70 % samlet for stål som skal benyttes i bygget.
   
 • Tropisk trevirke
  skal ikke inngå i bygg Statsbygg oppfører eller brukes på våre byggeplasser.
   
 • Bærekraftig trevirke
  Trevirke som inngår i produkter som benyttes i Statsbyggs byggeprosjekter skal være sertifisert etter PEFC- standarden eller FSC-standarden.

  For hjelp til praktisk implementering av dette kravet, les vår veileder Bærekraftig trevirke i byggeprosjektene
   
 • Unngå miljøgifter
  Bransjeverktøyet productXchange skal benyttes til å vise at prosjektene ikke benytter produkter med innhold av mer enn 0,1 vektprosent stoffer fra prioritets- eller kandidatlisten

 

Kontakt

Lars Petter Bingh
Fungerende avdelingsdirektør
Mob. 45451600
Send e-post
×