SHA og seriøsitet

Som byggherre og eiendomsforvalter for staten, har Statsbygg et overordnet ansvar for å verne arbeidstakerne mot farer i byggeprosjekter og i eiendomsdrift og å bidra til en seriøs bygge- og anleggsnæring

Statsbygg mener at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og seriøsitet henger sammen. Seriøse virksomheter driver godt SHA-arbeid. Ved å engasjere seriøse virksomheter bidrar Statsbygg samtidig til godt SHA-arbeid i prosjektene og i vedlikeholdsarbeid på eiendommene.

Vi nevner her noen generelle krav:

For alle kontrakter

 • innsynsrett i kvalitetssystem og de deler av styringssystemet (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for leverandørens oppfyllelse av kontrakten
 • gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere
 • videreføring av kontraktkrav til eventuelle underleverandører

For de prosjekterende 

 • Risikovurderinger skal gjennomføres iht. Statsbyggs veiledning for gjennomføring av risikovurdering SHA (16-03-V1).
 • Risikovurderingene skal gjennomføres med Statsbyggs skjema for risikovurdering (16-03-M1).

For byggherrens representant og koordinatorer

 • Det stilles krav til kompetanse innen arbeidsmiljølovgivningen, blant annet 40 timers bransjerettet kurs i arbeidsmiljøloven, koordinatorskolen, kurs i risikovurderinger, Sikker Jobb Analyser osv.
  Se kvalifikasjonskrav og kontraktbestemmelser for den enkelte konkurranse.
 • Oppgaver skal gjøres i henhold til oppgavebeskrivelse som utarbeides særskilt for hvert prosjekt. Det er viktig å sette seg inn i hvilke oppgaver man påtar seg før tilbud innleveres og etter eventuell kontraktsinngåelse.

For entreprenører

 • Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA
 • HMS-kort fra dag 1
 • Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
 • Faglærte håndverkere
 • Lønns- og arbeidsvilkår - sosial dumping
 • Pliktig medlemskap i StartBANK
 • Bruk av underentreprenør
 • Lærlingklausul

Les mer utfyllende om kontraktsbestemmelser som er relevante for entreprenører.

 

Vær oppmerksom på...

Det presiseres at kravene nevnt her er generelle og kun utdrag.

Det er viktig å sette seg inn i kravene som gjelder i den enkelte konkurranse, da disse kan avvike fra de generelle kravene.

Kontaktpersoner

Tanja Halonen Dugstad
Underdirektør
Mob. 92021547
Send e-post
×