Drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Statsbyggs drift- og vedlikeholdsavdeling består av ansatte som jobber på de forskjellige eiendommene vi forvalter. Avdelingen er delt opp i seks lokale avdelinger med fire til fem driftsteam per område, samt egne team for prosjekt og for rådgivning. 

Stab drift og vedlikehold

DV-Rådgivning

Seksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsfaglig rådgivning for områdene og drifts- og vedlikeholdsteamene.

Kontakt

Svein Håkon Harv
Ass. direktør drift og vedlikehold
Mob. 94835676
Send e-post

DV-Sør

DV-Sør er delt inn i fire driftsområder. Disse strekker seg fra Farsund i sør og dekker hele Sørlandet opp til Hønefoss i nord. Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 395 000 kvadratmeter.

Kontakt

Jan Dyre Vaa
Områdedirektør
Mob. 93468698
Send e-post

DV-Øst

DV-Øst er delt inn i fire driftsområder. Disse streker seg fra Halden i sør og dekker hele østlandsområdet øst for Oslo til Evenstad i Hedmark i Nord. Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 530 000 kvadratmeter.

Kontakt

Rune Solheim
Områdedirektør
Mob. 41219085
Send e-post

DV-Oslo

DV-Oslo er delt inn i fem driftsområder, og drifter og forvalter alle Statsbyggs eiendommer i hovedstaden. Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 590 000 kvadratmeter.

Kontakt

Julija Jurin
Områdedirektør
Mob. 40020964
Send e-post

DV-Vest

DV-Vest er delt inn i fire driftsområder. Disse strekker seg fra Nordfjordeid i nord ned Vestlandet til Egersund i sør. Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 465 000 kvadratmeter.

Kontakt

Ståle Helland
Fung. direktør drift og vedlikehold
Mob. 97778014
Send e-post

DV-Midt

DV-Midt er delt inn i fire driftsområder. Disse strekker seg fra Bodø i Nordland, gjennom Trøndelag, ned til Volda i vest og Dovre i øst. Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 440 000 kvadratmeter.

Kontakt

Tore Høiem
Områdedirektør
Mob. 91826243
Send e-post

DV-Nord

DV-Nord er delt inn i fire driftsområder. Disse strekker seg fra Svalbard, gjennom Finnmark og Troms, ned til Lofoten i Nordland.  Totalt drifter og vedlikeholder de rundt 295 000 kvadratmeter.

Kontakt

Kathrine Julin Pettersen
Områdedirektør
Mob. 91605897
Send e-post

×