Eiendomsutvikling og forvaltning

Statsbyggs avdeling for eiendomsutvikling og -forvaltning er organisert sektorvis etter hvem som bruker de forskjellige byggene. 

Kultur og departement

Eiendommer for brukere som sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (f.eks. statens hus og regjeringskvartalet) eller Kulturdepartementet (f.eks. museer og teatre).  

Kontakt

Beate Bomann-Larsen
Sektordirektør
Mob. 91823599
Send e-post

Justis

Eiendommer for brukere som sorterer under Justisdepartementet, som f.eks. politistasjoner, tinghus og fengsler. 

Kontakt

Andrea V. Simensen Eljarbø
Sektordirektør
Mob. 92427503
Send e-post

Samfunn

Bygg for brukere som sorterer under øvrige departementer, som f.eks. tollsteder (Finansdepartementet) og havbruksstasjoner (Fiskeridepartementet).

Kontakt

Magnus M. Hallaråker
Sektordirektør
Mob. 48089322
Send e-post

Universitet og høgskoler

Bygg for brukere som sorterer under Kunnskapsdepartementet f.eks. universiteter og høgskoler. 

Kontakt

Kjetil Lehn
Sektordirektør
Mob. 97021294
Send e-post

Utland

Eiendommer som brukes av Utenriksdepartementet, i all hovedsak ambassader og generalkonsulater med tilhørende residenser. 

Kontakt

Johanne Melø
Sektordirektør
Mob. 90878900
Send e-post

Stab

Med ansvar blant annet for rapportering og virksomhetsstyring.

Kontakt

Håvard Zachariassen
Ass.direktør eiendomsutvikling og forvaltning
Mob. 91824229
Send e-post

Eiendomsrådgivning

Seksjon med ansvar for eiendomsfaglig rådgivning til sektorene.

 

Kontakt


×