Eiendomsutvikling og forvaltning

Statsbyggs avdeling for eiendomsutvikling og -forvaltning er organisert sektorvis etter hvem som bruker de forskjellige byggene. 

Kultur og departement

Eiendommer for brukere som sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (f.eks. statens hus og regjeringskvartalet) eller Kulturdepartementet (f.eks. museer og teatre).  

Kontakt

Beate Bomann-Larsen
Sektordirektør
Mob. 91823599
Send e-post

Justis

Eiendommer for brukere som sorterer under Justisdepartementet, som f.eks. politistasjoner, tinghus og fengsler. 

Kontakt

Andrea V. Simensen Eljarbø
Sektordirektør
Mob. 92427503
Send e-post

Samfunn

Forvalter bygg for brukere som sorterer under flere ulike departement som:

  • Samferdselsdepartementet (Kystverket og Statens vegvesen, Statens havarikommisjon)
  • Barne- og familiedapartementet (Buf etat)
  • Næringsdepartementet (Havforskningsinstituttet, NGU, Justervesenet, Senter for marin akvakultur)
  • Helse- og omsorgsdepartementet (Folkehelseinstituttet)
  • Klima- og miljødepartementet (Meteorologisk institutt, Norsk polarinstitutt, Statens strålevern)
  • Kommunal- og moderninsieringsdepartementet (Statens hus, Sysselmannen Svalbard, eiendommer på Svalbard, Digitaliseringsdirektoratet)
  • Finansdeptartementet (bygninger for tollvesnet)
  • Kunnskapsdepartementet (Universitetet på Svalbard)
  • Arbeids- og sosialdepartementet (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
  • Kulturdepartementet (Samijen Sitje)

Kontakt

Magnus M. Hallaråker
Sektordirektør
Mob. 48089322
Send e-post

Universitet og høgskoler

Bygg for brukere som sorterer under Kunnskapsdepartementet f.eks. universiteter og høgskoler. 

Kontakt

Kjetil Lehn
Sektordirektør
Mob. 97021294
Send e-post

Stab

Med ansvar blant annet for rapportering og virksomhetsstyring.

Kontakt

Jorunn Braaten Sehlmann
Fung. avdelingsdirektør
Mob. 97037397
Send e-post

Utland

Eiendommer som brukes av Utenriksdepartementet, i all hovedsak ambassader og generalkonsulater med tilhørende residenser. 

Kontakt

Johanne Melø
Sektordirektør
Mob. 90878900
Send e-post

Eiendomsrådgivning

Seksjon med ansvar for eiendomsfaglig rådgivning til sektorene.

 

Kontakt

Margrethe Fløystad
Avdelingsdirektør
Mob. 97181246
Send e-post

×