Skriv ut med undersider

Statsbygg, Region nord

Besøksadresse: Kaigata 4. 9008 Tromsø
Postadresse: Statsbygg, Region nord, Postboks 338
9254 Tromsø

Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Svalbard

Svalbard besøksadresse: Vei 309
9170 Longyearbyen
Postadresse: Postboks 537
9171 Longyearbyen

Telefon:
+47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Her finner du kontaktinformasjon til eiendomsforvalterne våre:

Region nord
Ståle Eilertsen
Eiendomsforvalter
Mob. 41512250
Send e-post
Leif Kulseng
Forvaltningssjef
Mob. 99241735
Send e-post
Knut Nilsen
Eiendomsforvalter
Mob. 91592738
Send e-post
Bente Næverdal
Eiendomsforvalter
Mob. 46472648
Send e-post
Kathrine Julin Pettersen
Regiondirektør
Mob. 91605897
Send e-post
Annik Stigen
Eiendomsforvalter
Mob. 99241645
Send e-post

Kathrine Julin Pettersen
Regiondirektør
Mob. 91605897
Send e-post
×