Skriv ut med undersider

Statsbyggs logo

Publisert 27.03.2015

Statsbyggs logo er ein del av den visuelle identiteten vår. Logoen skal berre brukast etter avtale med Statsbygg og i samsvar med retningslinjene.

Statsbyggs logo består av symbol og namnetrekk. Forholdet mellom symbol og "Statsbygg" er fast og skal ikkje endrast.

Logo i to versjonar

  • Hovedversjonar med definert boks.
    Kvit versjon (svart skrift på kvit bakgrunn) eller svart versjon (kvit skrift på svart bakgrunn).
  • Frittståande logo uten boks. Svart skrift på kvit bakgrunn eller kvit på svart.
    Skal berre brukast i tilfelle der hovudversjonen ikkje lèt seg bruke.

Skåna område

I eit område rundt logoen skal det ikkje brukast nokon andre element eller tekst.

Illustrasjonane under viser minimum skåna område og er basert på avstanden mellom underkanten av boksen og namnetrekket (hovudversjon) eller høgda av bokstaven T (frittståande versjon). 

   

Kontakt

Ina Johanne Sneis
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 98426262
Send e-post
×