Statsbyggs logo

Publisert 27.03.2015

Statsbyggs logo er ein del av den visuelle identiteten vår. Logoen skal berre brukast etter avtale med Statsbygg og i samsvar med retningslinjene.

Statsbyggs logo består av symbol og namnetrekk. Forholdet mellom symbol og "Statsbygg" er fast og skal ikkje endrast.

Logo i to versjonar

  • Frittståande logo uten boks. Svart skrift på kvit bakgrunn eller kvit på svart.

  • Logo med definert boks. Kvit versjon (svart skrift på kvit bakgrunn).

Skåna område

I eit område rundt logoen skal det ikkje brukast nokon andre element eller tekst.

Illustrasjonane under viser minimum skåna område og er basert på avstanden mellom underkanten av boksen og namnetrekket (hovudversjon) eller høgda av bokstaven T (frittståande versjon). 

   

Til nedlasting, alle png-filer

Ta kontakt for logo i eps-format.

Kontakt

Ina Johanne Sneis
Seniorkonsulent
Mob. 98426262
Send e-post
×