Mål og strategi. Visjon og verdier

Det kreves tiltak for å realisere mål, og Statsbygg er en stor virksomhet hvor alle ansatte skal trekke i samme retning. Tiltakene som utføres i organisasjonen skal være i tråd med de strategiene som er meislet ut som retningsgivende for å nå vår visjon.

Visjon

Statsbyggs visjon: Best på bygg med mening.
På veien dit har vi fire strategiske mål.

Strategiske mål

  • Vi gir kunden gode og fleksible lokaler
  • Vi bidrar til effektiv arealbruk i staten
  • Vi tar klimaansvar
  • Vi former morgendagens bygge- og eiendomsnæring

Les mer om våre strategiske mål.

Verdier

Fleksibel. Modig. Konstruktiv. Disse tre egenskapene kjennetegner vår virksomhet og hvordan vi jobber.

Verdiene er viktige for organisasjonskulturen og danner grunnlaget for hvordan våre ansatte forholder seg til hverandre.

Verdiene sier også noe om hvordan vi skal oppfylle vår visjon og strategiske mål. 

Kontakt

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×