Opphavsrett

Statsbygg har opphavsretten til denne nettstaden. 

Bruk av tekst

Det er tillate å kopiere tekstleg innhald til bruk på andre nettsider eller i andre medier utan skriftleg løyve frå Statsbygg, men kjelda (Statsbygg) skal krediterast

Bruk av bilete

Bilete som er lagde ut til nedlasting kan media, inkludert fagpressa, fritt nytte til nyheiter og aktuelle saker. Hugs å kreditere fotograf, Statsbygg og arkitekt der denne er oppgitt. Hvis ikkje fotograf er oppgitt, har Statsbygg opphavsretten. 

Anna bruk av bilete må avklarast med Statsbygg. Ta kontakt med web-redaktøren.

© Kunstverk vist i bilete

Kunstverk på nettstaden viser vi etter avtale med kunstner og eventuelt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Dersom motivet omfattar kunstverk som krev løyve frå kunstnar/BONO, er den som ønskjer å bruke biletet, sjølv ansvarleg for å få slikt løyve. 

Lenker

Alle er velkomne til å lenke til nettsidene våre, men Statsbygg har berre ansvar for innhaldet på eigne nettsider. Dei som lenker til sidene våre, er sjølve ansvarlege for at desse lenkene fungerer og er oppdaterte.

×