Statsbygg i 2014

Publisert 08.03.2015

Nøkkeltall, regnskap, fakta og årsrapport.

I 2014 kunne Statsbygg åpne dørene for nybygget ved Høgskolen i Bergen på Kronstad, og med et bygningsareal på 51.000 kvadratmeter er skolen nå den største av alle Statsbyggs eiendommer.

Det er de store prosjektenes tid. På Vestbanen i Oslo tok man det første spadetaket for det nye nasjonalmuseet, på Ås er Statsbygg godt i gang med Campus Ås-utbygging. Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet skal flytte fra Adamstuen i Oslo og samlokalisere med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. I det ligger det nybygg på 63.000 kvadratmeter, bygging av Norges største fjøs for Senter for husdyrforsøk og rehabilitering av den flotte Urbygningen.

I Oslo er Statsbygg i gang med reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet, og S-blokken - det første av tre bygg som skal rives - er revet og har etterlatt seg et stort hull. For det store Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo er det avholdt plan- og designkonkurranse, og løsningsforslaget «Vev» ble kåret som vinner.

Men Statsbygg er så mye mer enn de store prosjektene; drift og forvaltning av eiendommer, byggherre for små og mellomstore prosjekter, utredning og planlegging, rådgiving til statlig virksomheter og kjøp og salg av eiendommer.

Fakta

Fra og med 2014 utgir ikke Statsbygg lenger trykte årsmeldinger. På nettsidene publiserer vi sider med nøkkeltall fra året som gikk. Vår årsrapport, slik den er avlevert departementet, finner du her til nedlasting.

Tidligere årsmeldinger
×