Pågående byggeprosjekter

Statsbygg har til enhver tid ca 130 pågående byggeprosjekter. I tillegg kommer ca. 30 mindre prosjekter for ombygging og brukertilpasning. Prosjektene er i forskjellige faser og av ulik størrelse. Pr. 31.12.2014 var 29 prosjekter i detaljprosjekt- eller byggefasen.

Prosjekt Sted Kostnads-
ramme 
Type
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU Ås 6.123,4 Nybygg
Nasjonalmuseum på Vestbanen Oslo 5.479,2 Nybygg
Regjeringskvartalet Oslo 2.441,3 Tekn. infrastruktur
UiT Norges arktiske universitet, MH2 Tromsø  1.275,9   Nybygg
Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen  1.024,9  Nybygg 
Norges idrettshøgskole Oslo  832,7  Rehabilitering 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Teknologibygg Trondheim 702,5  Nybygg 
Politihuset i Tromsø Tromsø  399,7  Nybygg 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Senter for husdyrforsøk Ås 385,6  Nybygg 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Urbygningen Ås  383,3  Rehabilitering 
Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet fase 1  Bergen  340,2  Rehabilitering 
Universitetet i Stavanger, SV-bygg Stavanger  197,3  Nybygg 
Arendal politistasjon Arendal  166,0  Nybygg 
Statens vegvesen, hovedkontor reg. vest Leikanger  160,9  Påbygg/ rehabilitering
Ambassaden i New Dehli India  156,4  Utvidelse 
Nasjonalbiblioteket, automatlager 2 Mo i Rana  150,2  Nybygg 
Ila fengsel og forvaringsanstalt Bærum 110,5  Ombygging 
Statens vegvesen/Politiet, samlokalisering Vabakkjen Stord  106,2  Nybygg 
Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad, hybelbygg Koppang  99,1  Nybygg 
Junkerdalen tollsted Salten  84,9  Nybygg
Sametinget Karasjok  77,1  Tilbygg 
Samisk videregående skole Karasjok  50,8  Nybygg 
Høgskolen i Volda, Kårstadbygget Volda  40,0  Rehabilitering 
Ambassaden i Washington, residens USA  32,5  Rehabilitering 
Kongvinger trafikkstasjon Kongsvinger  31,6  Utvidelse 
Ambassaden i Helsingfors Finland  30,4  Rehabilitering 
Håkonshallen Bergen  18,0  Rehabilitering 
Høgskolen i Bergen, Onninenbygget Bergen  13,5  Rehabilitering 
Politihøgskolen, Gardeleiren Oslo 10,4  Ombygging 
×