Ferdigstilte bygg

Statsbygg har til enhver tid ca 130 pågående byggeprosjekter. I tillegg kommer ca. 30 mindre prosjekter for ombygging og brukertilpasning. 20-30 større prosjekt blir ferdigstilt hvert år. Disse sto ferdig i 2014.

Prosjekt Sted

Forventet
sluttkostnad 

Type
Høgskolen i Bergen Bergen 2.133,7 Nybygg
Universitetet i Oslo, sentrumsbygningene fase 1 Oslo 451,0 Rehabilitering
Universitetet i Tromsø, Norges arkiske universitet, teknologibygg Tromsø 384,8 Nybygg
Universitetet i Oslo, sentrumsbygningene fase 2 Oslo  325,4 Rehabilitering
Eidsvollsbygningen Eidsvoll  276,2 Rehabilitering 
Høgskolen i Gjøvik, Bygg A Gjøvik  153,9 Nybygg/ombygging 
Statens kartverk, ventilasjonsanlegg Hønefoss 100,0 Rehabilitering 
Svolvær politistasjon Svolvær  81,4 Nybygg 
Bjørgvin fengsel, ungdomsenhet Bergen 80,3 Ombygging 
Universitetet i Stavanger, laboratoriebygg Stavanger  78,1 Nybygg 
Høgskolen i Telemark, auditorium Porsgrunn  76,3 Nybygg 
Norsk reiselivsmuseum Balestrand  70,1 Nybygg 
Gaustadbekkdalen infrastruktur Oslo  64,4
Statens hus + Direktoratet for forvaltn. og IKT Leikanger  59,8 Nybygg/ombygging
Universitetet i Nordland, kontorplasser Bodø  38,4 Nybygg 
Ålesund trafikkstasjon Ålesund  35,5 Ombygging
Sysselmannens administrasjonsbygg, utvidelse Longyearbyen 29,0 Påbygg 
Halden fengsel, brukertilpasninger Halden  22,8 Ombygging 
Høyesteretts hus Oslo  21,4 Nybygg/ombygging
Ila fengsel og forvaringsanstalt, verksted Bærum  21,2 Ombygging
Høgskolen i Molde, kantine og kjøkken Molde  21,0 Ombygging 
Hedmark fengsel, avd. Ilseng, kontorlokaler Ilseng  17,3 Nybygg 
Statens æresbolig, Grotten Oslo 12,0 Rehabilitering 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerus gt, teknologibygg Trondheim 11,1 Rehabilitering 
×