Eiendommene

På vegne av staten eier og forvalter Statsbygg 2350 bygninger fordelt på 600 eiendomskomplekser over 2,8 millioner kvadratmeter. Av disse befinner 165 bygninger seg på 99 eiendomskompleks over 97.000 kvadratmeter utenfor landets grenser. Statsbygg er representert i 55 land.

Ambassader og konsulater

Bygninger: 165
Eiendomskompleks: 99
Kvadratmeter: 97.000

Barnevernsinstitusjoner

Bygninger: 317
Eiendomskompleks: 92
Kvadratmeter: 104.000

Fenglser

Bygninger: 606
Eiendomskompleks: 49
Kvadratmeter: 382.000

Fjell- og ødestuer

Bygninger: 28
Eiendomskompleks: 5
Kvadratmeter: 2.000

Kongelige eiendommer

Bygninger: 92
Eiendomskompleks: 5
Kvadratmeter: 49.000 

Kultureiendommer og museer

Bygninger: 130
Eiendomskompleks: 28
Kvadratmeter: 139.000

Offentlige administrasjonsbygg

Bygninger: 139
Eiendomskompleks: 63
Kvadratmeter: 342.000 

Regjeringsbygg

Bygninger: 20
Eiendomskompleks: 7
Kvadratmeter: 229.000

Tinghus

Bygninger: 18
Eiendomskompleks: 12
Kvadratmeter: 117.000 

Tollsteder

Bygninger: 34
Eiendomskompleks: 15
Kvadratmeter: 19.000

Undervisnings- og forskningsbygg

Bygninger: 541
Eiendomskompleks: 86
Kvadratmeter: 1.175.000 

Veg- og trafikkstasjoner

Bygninger: 50
Eiendomskompleks: 27
Kvadratmeter: 55.000

Andre eiendommer

Bygninger: 204
Eiendomskompleks: 101
Kvadratmeter: 70.000

 

×