Kjøp av eiendommer

Følgende kjøp av eiendommer er gjennomført i 2014. Kjøpesummer i millioner kr.

Eiendom Sted Sum
Høgskolen i Sogn og Fjordane, Gymnasbygget Sogndal 36,0
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Møllendalsveien Bergen 25,9
Bergen fengsel, tomt Bergen 20,4
Arendal politistasjon, tomt Arendal 14,8
Nytt nasjonalmuseum, tilleggstomt Oslo 14,8
Ambassaden i Santiago, kanselli Chile 10,6
Statens vegvesen + Politiet, tomt Vabakkjen Stord 4,9
Kjøp av boliger Longyearbyen 4,6
Ambassaden i Harare, tjenesteleilighet Zimbabwe 3,3
Ilseng fengsel, tilleggstomt Ilseng 0,8
Hamar fengsel, tilleggsareal Hamar 0,1
Diverse mindre kjøp og omkostninger - 0,7
Sum kjøp - 137,0
×