Medarbeiderdemografi

MEDARBEIDERE 2014 2013  2012 
Totalt antall ansatte 877 857 844 
- årsverk 852 833 819 
- menn 67 % 68 % 68 % 
- kvinner 33 % 32 % 32 % 
Gjennomsnittsalder 49 år 49 år 49 år 
Ansiennitet i Statsbygg 10 år 9 år 9 år 
Høyere utdanning      
- alle 438 426 356 
- menn 40 % 40 % 32 % 
- kvinner 70 % 70 % 66 % 
Fagbrev som høyeste utdanning 134 137 148 
Gjennomsnittslønn      
- alle 570.000 541.000 531.100 
- menn 550.000 524.000 512.600 
- kvinner 611.000 575.000 571.300 
LEDERE      
Totalt antall ledere med personalansvar 134 131 121 
- menn 60 % 63 % 61 % 
- kvinner 40 % 37 % 39 % 
Gjennomsnittsalder 50 år 51 år
Høyere utdanning 74 % 72 %
Ledere i toppledergruppen      
- menn 4 4
- kvinner 3 3
PERSONALOMSETNING OG REKRUTTERING      
Personalomsetning 6,7 % 7,8 % 6,5 % 
- antall ansatte som sluttet 59 67 55 
Rekruttering      
- eksternrekrutterte 79 79 65 
- internrekrutterte 20 18 22 
Søkermasse      
- totalt antall søkere 3.331 2.614 2.674 
- totalt antall søkere med innvandrerbakgrunn 470 448 235 
SYKEFRAVÆR      
Totalt 5,0 % 4,3 % 5,7 % 
- menn 4,2 % 3,9 % 4,7 %
- kvinner 7,0 % 5,0 % 7,9 %
×