Nøkkeltall

Nøkkeltall fra årsregnskapet 2012-2014.

Nøkkeltall 2014 2013 2012
Brutto forvaltningsareal (mill.kvm) 2,8  2,7 2,7 
Husleieinntekter (mrd. kr) 4,0  3,7  3,6 
Driftsresultat (mrd. kr) 1,2  1,0  1,1 
Totalkapitalrentabilitet % 3,2  2,7  3,5 
Antall byggeprosjekter ferdigstilt 24  17  21 
Totale investeringer bygg (mrd. kr) 3,7  3,1  3,2 
Salg av eiendom (mill. kr) 181,2  105,6  191,5 
Kjøp av eiendom (mill. kr) 137,0  145,0  181,5 
Renter til staten (mill. kr) 65.7  65,5  51,4 
Utbytte til staten (mill. kr) 323,9  -193,0  -12,0 
Aktiva (mrd. kr) 37,1  36,0  32,5 
Langsiktig gjeld (mrd. kr) 2,7  2,6  2,0 
Ansatte per 31. desember 877  860  845 
Årsverk per 31. desember 852  833  819 
×